kepsarmedegettryck.se

Utifrån värderingar, målsättningar och målgrupp skapar varje företag och organisation sin egen grafiska profil. Man kan ofta lägga ner sin själ i att designen ska avspegla företagets atmosfär, men kanske slarva när det kommer till att genomföra valet i alla profilprodukter. Om man inte är noga med att genomdriva den grafiska profilen i alla instanser kan det allmänna intrycket bli att företaget inte är noggranna med produktionen av produkterna, vilket kan skada hela företaget. Därför är det viktigt med en enhetlighet.

Det kan förstås innebära vissa svårigheter att översätta en grafisk profil tänkt att vara i pappersform eller på datorn, till ett tryck på en keps, men med omtanke och noggrannhet ska det gå bra. Ofta har också den som utformat den grafiska profilen från början tänkt på hur den ska yttra sig på profilkläder. En keps är ett billigt sätt att sprida sitt varumärke, och därmed får den också stor genomslagskraft. Detta kan göra att företaget blir det första som köparen tänker på när de blir sugna på t. ex. en hamburgare eller ny bil, vilket förstås är fördelaktigt för den som är s.k. top of mind.

Många företag drar sig för att leka med sitt varumärke och att placera det i ovanliga vinklar och positioner, men om det är genomtänkt kan det bli mycket bra och verkligen leda till ökad exponering.

Kepsar är bra på så sätt att de är lätta att förvara och att dela ut, de ger en omedelbar exponering om personen som får den sätter den på huvudet, och visar upp företagets känsla.

Genom att dela ut kepsar till barn på soliga dagar kan man få ett omedelbart genomslag och dessutom blir föräldrarna tacksamma över att man hjälpt dem med ett problem – att barnen kan bli solbrända. Det ger alltså en goodwill-effekt som är en viktig del av marknadsföringen.