kepsarmedegettryck.se

Välj miljövänliga kepsar med tryck för att sprida ert varumärke på ett långsiktigt sätt! Även när det gäller kepsar och kläder är det viktigt att tänka på miljön. Den viktigaste tanken är förstås att bäraren ska behålla kepsen länge och använda den ofta, för då blir miljöpåverkan mindre. De material som kepsen är gjord av har olika miljöpåverkan. Bomull är känt för att vara en tung belastning på miljön, där odlingsmetoderna kan leda till utsläpp av gifter och skador på arbetare och det omgivande landskapet. Därför är det viktigt att se till att bomullen i kepsarna är miljöcertifierad, och på så sätt ger ett högt miljövärde. Även de delar som är av plast kan vara skadliga, och därför är det viktigt att källan till plasten är noga definierad.

Då kepsen ska slängas eller återvinnas bör den antingen lämnas till återbruk om den fortfarande är någorlunda hel, eller delas i sina beståndsdelar och sorteras efter material om den inte längre går att använda.

Vissa företag är noggranna med hur deras logo exponeras och kan vilja att hela kepsen bränns så den inte exponeras i felaktig miljö. Detta kan vara miljövidrigt men nödvändigt för att bevara varumärket. Det är också viktigt att fundera över vem som sytt kepsen och under vilka förhållanden. Arbetare som arbetar i vidriga miljöer är inte en långsiktig metod, och dessa personer kan inte sägas bidra till en långsiktigt hållbar värld. Att beställa kepsar som tillverkats av personer i undermåliga förhållanden bidrar också negativt till företagets image, och det är ytterligare en anledning till att man bör undvika detta. Med en miljömärkt keps är företaget säkert på att det goda intrycket bibehålls och att företaget bidrar positivt till hela jordens framtid. Därigenom kommer också företaget anseende stärkas och det kommer få en bättre försäljning och fler och mer kompetent personal.